Klachtenprocedure

Ondanks dat we er alles aan doen om klachten te voorkomen kan het toch zijn dat er ergens fouten worden gemaakt. We verzoeken u om dit zo spoedig mogelijk te melden dmv een email. We zullen alles in het werk stellen om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen, binnen vier weken. Mocht het langer moeten duren dan deze vier weken, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht, er wordt dan een indicatie gegeven wanneer we verwachten u op de hoogte te kunnen brengen.

Voor het vertrouwelijk afhandelen van de klacht zal het door een onafhankelijke derde worden behandeld, Nathalie Kamp. Zij zal door ons worden benaderd. De uitspraak van haar is bindend voor Mr. Breath en de consequenties van de uitspraak zal binnen twee weken worden afgehandeld.

De klachten worden door Mr. Breath geregistreerd en 5 jaar bewaard.

Eventuele schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het betaalde lesgeld.