Transformational Breath®

WAT IS TRANSFORMATIONAL BREATH®?

Transformational Breath® is een krachtige methode om die zich kenmerkt door een ‘verbonden ademhaling’ (zonder pauzes). Het resulteert in het ten volle benutten van je ademcapaciteit en stelt je lichaam in staat meer zuurstof op te nemen om daarmee je lichaamscellen te voeden. Door tijdens sessies bewust en vol te ademen, stuur je energie naar alle cellen, ruim je je cellulaire geheugen op en blaas je als het ware je lichaam schoon. In het dagelijks leven adem je meer ontspannen en ‘in je buik’.

WAT DOET TRANSFORMATIONAL BREATH® VOOR JE?

Transformational Breath® leert je om je ademcapaciteit beter te benutten. De flow van bewegingsenergie die op gang komt door het ‘doorademen’ zorgt dat de spanning in je lichaam loskomt en oplost. Spanning, vastgezette emoties en blokkades verdwijnen. Door intensief ademen wordt je hele systeem wakker. Deze vitalisering, zowel fysieke als emotionele, leidt tot een betere gezond- en fitheid, een hoger bewustzijnsniveau en het laat je een ongekende helderheid en rust ervaren. Transformational Breath® is immens krachtig en zorgt voor verandering (transformatie) op alle niveaus: fysiek, mentaal/ emotioneel en spiritueel.

DE KRACHT VAN TRANSFORMATIONAL BREATH® OP FYSIEK NIVEAU:

Een open ademhaling zorgt voor een vrije doorstroming van bewegingsenergie in het lichaam. Beperkende of onnatuurlijke ademhalingspatronen worden zichtbaar en je oorspronkelijke adempatroon kan zich opnieuw ontwikkelen. Je leert om volledig, makkelijk en effectief te ademen, waardoor je meer energie, gezondheid, evenwicht en ontspanning ervaart. 

DE KRACHT VAN TRANSFORMATIONAL BREATH® OP MENTAAL EN EMOTIONEEL NIVEAU:

De energiestroom van de adem laat stress, onderdrukte of onverwerkte emoties, negatieve gedachten of overtuigingen en trauma’s uit het verleden uit je onderbewuste naar boven komen. Het daar doorheen ademen doet de herinnering aan die emotie, gedachte of overtuiging simpelweg uit je celgeheugen oplossen. Deze herinneringen liggen opgeslagen in je onderbewuste, in je cellulaire geheugen.  Transformational Breath® verhoogt zicht- en merkbaar je kwaliteit van leven. 

DE KRACHT VAN TRANSFORMATIONAL BREATH® OP SPIRITUEEL NIVEAU:

Je adem brengt je in verbinding met wie je werkelijk bent, met je authentieke zelf zonder opgeslagen pijn of onverwerkte emoties. Je kunt meer zelfvertrouwen en zelfwaardering ervaren, meer ontspanning en rust. Transformational Breath® laat je je eigen kracht voelen en laat je leven vanuit die kracht en vanuit liefde in plaats van angst.